Korekcijas programma Hiperaktīviem bērniem

                                            JAUNUMS! 

Šobrīd, balstoties uz jaunākajiem pasaules pētījumiem un kolēģu pieredzi ārvalstīs, esmu izstrādājusi jaunu MULTIMODĀLU korekcijas programmu darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem (4-6 gadi), kuriem ir uzstādīta hiperaktivitātes (UDHS) diagnoze vai ir aizdomas par šādu diagnozi. Šobrīd tiek uzsākta jauna grupas komplektācija un ir iespēja pieteikties tiem, kas vēlas apmeklēt šo programmu. Dalībnieku skaits ierobežots!
Programma paredzēta:
· bērnam ar UDHS vai ar aizdomām par šādu diagnozi;
· bērna vecākiem (vismaz vienam) un
· bērnu dārza audzinātājai, kuras grupiņu apmeklē bērns ar šādu diagnozi.
Programmā ir paredzētas mazas bērnu grupas, kuras apmeklēs 4-6 bērni.
Paralēli tiks veidotas vecāku un audzinātāju grupas.
 
Jūsu ieguvumi:
· Pilna bērna psiholoģiskā diagnostika pirms un pēc programmas;
· Reālas, praktiskas nodarbības 10 nedēļu garumā, kuru laikā bērns apgūst:
        · Atslābināšanās vingrinājumus;
        · Iemācās vairāk sevi kontrolēt;
        · Uzlabojas bērna kopējais emocionālais fons, stiprinās  pašvērtējums;
        · Iemācās ilgstošāk noturēt uzmanību kādai konkrētai darbībai, attīstās intelektuālās spējas;
        · Kopējas programmas apmeklēšanas laikā uzlabojas bērnu-vecāku attiecības;
Vecāku un audzinātāju ieguvumi:
· Teorētiska lekcija par UDHS, to izpausmēm, izplatību un korekcijas programmu nepieciešamību;
· Uzlabojas bērnu-vecāku attiecības, kā arī bērna-audzinātāja sadarbība;
· Mazinās emocionāla spriedze;
· Iespēja apkopot iegūto pieredzi grupās;
· Alternatīvu uzvedības veidu apguve bērnu-vecāku/ bērna-audzinātāja attiecībās;
 
Programmu vadīs
RITA STRAUTMANE - geštaltterapijas-praktiķe, Marte Meo terapijas praktiķe, psiholoģe, psiholoģisko un psihoterapeitisko grupu un personības izaugsmes treniņu vadītāja.
 
ELĪNA SVATIKOVA ģimenes centra IGMALIN» organizatore un vadītāja. Kā arī sertificēta speciāliste bērnu kopšanas jautājumos, fiziskā un psihoemocionālā  attīstībā.
 
Programmas norises vieta:
 Ģimenes centrā "Igmalin" Lubānas ielā 125a-2
 
Sīkāka informācija :
Rita.Strautmane@inbox.lv vai zvanot pa tālr. : 29101368
 
 

    

Intervijas tiešraide par bērnu hiperaktivitātes problēmu, izpausmēm um korekcijas iespējām ģimenes centrā Igmalin - 18.01.2012. - krievu valodā.