Ritas Strautmanes grāmata "Hiperaktīvi pirmsskolas vecuma bērni, diagnostika un korekcija"

Ritas Strautmanes grāmata

Rita Strautmane lasītājam piedāvā savu 2011. gadā veikto pētījumu par korekcijas iespējām darbā ar hiperaktīviem pirmsskolas vecuma bērniem. Grāmatā iekļauta ne vien autores veiktā praktiskā pētījuma daļa – autores izstrādātās multimodālās intervences programmas īstenošana un rezultātu analīze, bet arī apkopots apjomīgs jaunāko pasaulē veikto pētījumu materiāls.

Ritas Strautmanes grāmata "Hiperaktīvi pirmsskolas vecuma bērni"

Ritas Strautmanes grāmata

Grāmatā var iepazīt apskatu par pasaulē veiktajiem pētījumiem hiperaktivitātes jomā, pirmsskolas bērnu psihiskās attīstības īpatnības un to, kā viņu dzīves kvalitāti ietekmē hiperaktivitāte. Autore iepazīstina arī ar savu hiperaktivitātes korekcijas programmu un uz tās bāzes veiktajiem pētījumiem.

Intervijas tiešraide par bērnu hiperaktivitātes problēmu, izpausmēm un korekcijas iespējām

Intervijas tiešraide par bērnu hiperaktivitātes problēmu, izpausmēm un korekcijas iespējām ģimenes centrā Igmalin - 18.01.2012. - krievu valodā.

Jauna korekcijas programma Hiperaktīviem bērniem

Šī ir jauna programma, kas paredzēta bērniem ar uzstādītu hiperaktivitātes (UDHS) vai uzmanības deficīta (UDS) diagnozēm. Kā arī lieliski noderēs tiem bērniem, kuriem ir mācību grūtības, grūtības kontaktēties ar vecākiem, pasniedzējiem un arī vienaudžiem. Kā rezultātā bērns iegūst grēkāža vai sliktā bērna statusu, cieš bērna pašapziņa un ticība sev...