Kristīne Caturova

 

     Moto: Tikai tāpēc, ka kāds nemīl Tevi tā, kā Tev
     gribētos,nenozīmē, ka viņš nemīl Tevi no visas
     sirds. /G.G.Markess/

 

 Izglītība psiholoģijā:

 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (2012);
 • Marte Meo terapeits (2011);
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (2008)

Papildus apmācība:

 • Smilšu spēles terapija (2013);
 • Sertifikāts „Vudkoka- Džonsona SI Kognitīvo spēju testa" lietošanā (2009);
 • Sertifikāts „Psiholoģiskā konsultēšana (uz atrisinājumu fokusētā konsultēšana) un grupu terapija” (J.Česnokovas un profesora Ph.D. A.Ļihtarņikova autorprogramma, Sanktpēterburga, 2004)

Darbības jomas:

 • Smilšu spēles terapija;
 • Marte Meo terapija;
 • Psiholoģiskā konsultēšana bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem;
 • Psiholoģiskā izpēte;
 • Psiholoģisko atbalsta grupu vadīšana;
 • Personības izaugsmes treniņu vadīšana.

Darba valoda: Latviešu, krievu

Asociācijas: 

 • Latvijas Profesionālo psihologu asociācija;
 • Latvijas Psihologu biedrība;
 • Smilšu spēles terapijas biedrība

Darba vieta: Psihologa privātprakse,

 • Jūrmala, Dubultu poliklīnikas telpās, 207. kabinets, Slokas iela 26

Kontakti: