Rita Strautmane

     
     Moto:
Ja cilvēks vēlas kaut ko izdarīt, viņš
     meklē iespēju. Ja, nē, tad viņš meklē iemeslus.

 
     Psihoterapijas virziens: Geštaltterapija, EMDR, 
     KBT (kognitīvi biheiviorālā terapija), Marte Meo terapija
 
 
Izglītība:
 
 • LU doktorante klīniskajā psiholoģijā un kognitīvi biheiviorālā terapijā;
 • Psihoterapeite, geštaltterapeite_2012;
 • Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija - psihologs (Maģistra grāds)_2012;
 • Rīgas Geštalta institūts - geštaltterapijas praktiķe_2010;
 • Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija - psihologs (Bakalaura grāds)_2008;
 • Marte Meo praktiķe_ 2010.
 
Papildus apmācības:
 • EMDR speciāliste (darbs ar traumu un pēc traumatiskā stresa pārstrāde)_2012;
 • Darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem un rehabilitācija_2012;
 • Darbs ar Metaforiskām un Asociatīvām kārtīm(OH-Cards)_2011;
 • Eneagrammas praktiķe_2011;
 • Darbs ar procedurālo atmiņu un ķermenisko apjaušanu geštaltterapijā_2010;
 • Psihiatrija un psihofarmakoloģija_2010;
 • Darbs ar seksualitāti geštaltterapijā_2010;
 • Attīstību atbalstošs dialogs dzīves kvalitātes uzlabošanai_2007;
 • Pozitīvā psiholoģija un transpersonālā psiholoģija_2006.
 
Apmācībā: 
 • Marte Meo terapeits_2010.
 
Problēmu spektrs:
 • Psihodiagnostika (personības un intelekta izpēte bērniem un pieaugušajiem; bērnu gatavība skolai);
 • Krīzes situācijas: ģimenē, attiecībās, darbā, tuva cilvēka zaudējums, ierastās vides maiņa, izšķirošu lēmumu pieņemšana;
 • Darbs ar pāriem;
 • Darbs ar psihosomatiskām izpausmēm:  galvassāpes, trauksmes izjūta, bezmiegs, murgi, pazemināts enerģijas līmenis ikdienā u.c.;
 • Konfliktu situācijas izpēte un risināšana, izmantojot Marte Meo metodi (video materiālu veidošana un analīze): savstarpējās attiecībās, attiecībās ar bērniem;
 • Psiholoģiskās un psihoterapeitiskās atbalsta grupas, personības izaugsmes treniņi.
   
Valodas: Latviešu, Krievu
 
 
Organizācijas:
 • Latvijas Geštalta Terapijas asociācija (LGTA);
 • Latvijas Profesionālo Psihologu asociācija (LPPA).
 
Darba vieta:
 • Psihologa privātprakse, Dubultu poliklīnika 207. kabinets, Slokas iela 26, Jūrmala;
 • „Neirožu klīnika” Dzintaru prospekts 48, Jūrmala, LV 2015;
 • Rīga-centrs, Matīsa ielā 30.
   

Kontakti: